۱۳۹۵ بهمن ۴, دوشنبه

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه ارشد ، يكي از الزامات تعيين شده جهت اتمام و اخذ درجه تحصيلي مقطع كارشناسي ارشد است. موفقيت دانشجويان در انجام پایان نامه، در واقع نمايان گر توانايي و آمادگي آن ها در برنامه ريزي، اجرا گزارش يك مطالعه علمي به طور مستقل و سازمان دهي شده در ارتباط با حوزه موضوعي تخصصي تحصيل خود مي باشد كه يكي از اهداف نهايي دوره آموزشی کارشناسی ارشد است.
بدين منظور، دانشجويان شاغل به تحصيل در كليه رشته ها و گرايش هاي تحصيلي مقطع كارشناسي ارشد ، بايستي مبادرت به نگارش يك تحقيق علمي در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد نمايند كه ارزش آن در ارزيابي كلي اين مقطع معادل 4 تا 10 واحد درسي مي باشد.
انجام پايان نامه و پژوهش، اولين گام مهم در عرصه ی علم و دانش و نخستين تلاش جدي برای يك نوشتار پژوهشي است. در عمل، پايان نامه نشريه ای علمي و يادبودی دائمي از توانمندي دانشجوی مقطع تحصيلات تكميلي، به عنوان يك پژوهشگر و راوی دانش است. هدف اولي پايان نامه، به عنوان يك فعاليت علمي و پژوهشي، متقاعد كردن ممتحن است به اين كه شما در پژوهش خويش، تلاش كافي و ارزشمند نموده ايد. بنابراين پايان نامه، ملاك ومعيار سنجش كيفيت و كميت در پژوهشهای دانش پژوهان بوده و نشان دهنده ي سطح علمي و پژوهشي دوره هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه است.
پايان نامه ارشد ،گزارشي پژوهشي، شامل يك يا چندين مساله در محدوده ي پژوهش است. بايد دانسته هاي قبلي در زمينه پژوهشي كه مي خواهيد انجام دهيد، ارائه شود و آنچه شما براي حل اين مساله انجام داده ايد، بيان گردد. فكر مي كنيد منظور از دست آوردهايتان چيست؟ و در چه قسمتهايي و چگونه پيشرفت هاي بيشتري در اين زمينه امكان پذير است؟ پايان نامه پاسخگويي به يك سوال درسي نيست! تفاوت اساسي در اين است كه خواننده ي تكليف درسي، معمولا كسي است كه آن تكليف را ارائه كرده است. اگر زمينه، تاريخچه، فرضيات و تئوري ها، و نكات ضعف و قوت آن را در نظر نگيريم، او خود، پاسخ را يا يكي از پاسخها را مي داند.
پايان نامه ي شما در آينده به عنوان گزارش علمي استفاده خواهد شد و توسط پژوهشگران آينده كه مي خواهند جزئيات آنچه را شما انجام داد هايد، بدانند در كتابخانه ي دانشگاه مورد كنكاش قرار خواهد گرفت. گاهي وقتها نيز توسط افرادي از مؤسسات ديگر استفاده و در صورت درخواست، نسخه هاي آن به صورت ميكروفيلم توسط كتابخانه ارسال خواهد شد. امروزه نگهداري پايان نامه، به صورت كاملاً ديجيتالي، رايج تر است. ممكن است به در سرور دانشگاه نگهداري شود. مزيت آن، اين است كه پايان نامه ي شما با سهولت بيشتري pdf صورت فايل هاي توسط پژوهشگران سراسر دنيا مورد مطالعه قرار مي گيرد. بنابراين پايان نامه را با در نظر گرفتن اين احتمالات بنويسيد. غالباً سودمنداست كه شخص ديگري غير از استاد راهنما، بعضي از قسمتهاي پايان نامه و رساله، به ويژه مقدمه و نتيجه را مطالعه كند. همچنين مناسب است كه از ساير اعضاي گروه بخواهيم تا بعضي بخشهاي پايان نامه را كه مورد علاقه يا مرتبط مي دانند مطالعه نمايند؛ زيرا ممكن است بتوانندكمكهاي ارزشمندي كنند. در هر صورت، فقط نسخه هاي ويرايش شده را تحويل آنان بدهيد، تا موجب اتلاف وقت آنان براي تصحيح نكات دستوري، املايي، و ساختاري نشود.


نحوه ارائه پایان نامه
پژوهشها ي موفق يا مشاهدات اصيل، ارزش اندكي دارد؛ مگر اينكه به وضوح انتقال ياید. به يك رساله یا تز را مي توان ازدو منظر متفاوت نگريست: محتوا و ارائه خوب. ارائه خوب مي تواند تا حدودی محتوای ضعيف را جبران كند، اما هيچ پايان نامه ای با محتوای ناكافي پذيرفته نخواهد شد، حتي اگر به خوبي ارائه شود. همچنين بهترين محتوا مي تواند در باتلاق ارائه ي ضعيف گم شود. بسياری از پايان نامه های  دارای محتويات كافي با يك ارائه ی ضعيف موفقيت لازم را كسب نمي كند. ارائه ی بي نظم، ذهن خواننده را در مورد كيفيت و صحت اصل كار علمي دچار ابهام مي كند.
اهداف نوشته هاي علمي  عبارت است از:
  • انتقال فرضيه، پژوهش ها و نتيجه (به حد كافي از نظر كيفيت و كميت)
  • متقاعد كردن خواننده از صحت و اهميت برآيند و نتايج
  • منطبق نمودن يافته های پژوهش در زمينه پژوهشهاي موجود
ارائه، همه چيز را پوشش مي دهد، از ملاحظات استراتژيك انتخاب مطلب، ساختار پايان نامه براي كسب حداكثرپيوستگي، و قبولي ايد هها و نتايج گرفته، تا سطوح تاكتيكي تر چگونه نوشتن و تايپ كردن يك متن. نكات كليدي عبارت است از انتخاب با دقت، سازمان دهي و تاكيد مهمترين مطالب، حذف موارد غير ضروري و نوشتن مفيد ومختصر.
در مراحل آغازين، اهداف پژوهش و پايان نامه را شفاف سازید. اگر انجام پايان نامه تعهد اصلي است، پس خواندن آن امري ضروري است. به فكر خوانندگان خود باشيد و تا جايي كه مي توانيد گذارشان را به متن تسهيل كنيد. طرح كلي خلاص هاي از فصل هاي باقيمانده را در بخش مقدمه بگنجانيد. اگر دامنه گسترده اي از اطلاعات پژوهشي متفاوت براي ارائه داريد، شايد بهتر است كه نتايج كلي را به صورت مختصر در پايان هر بخش يا فصل ذكر نماييد. از ارجاعات مناسبي، خصوصا بين متن و هر كدام از پيوستها، يا بخشي كه مربوط به مطالب و روشهاست استفاده كنيد. مطمئن شويد كه بحث و نتيجه گيري در بخش يا فصل آخر با اهداف پايان نامه كه در مقدمه بيان شده، مرتبط است.
ساختار پايان نامه بايد شفاف، و موجز باشد. تا زماني كه نتايج را ارائه مي دهيد، داده هايتان را از داده هاي افراد ديگر به خوبي تميز داده و با همين اهميت، دست آورد پژوهش تان را از نتايج، تفسيرها، و تعميم بخشي تشخيص دهيد. از رواني و بي طرفي متن با ارائه منحني هاي استاندارد، جزئيات پژوهشي و ديگر موضوعات فرعي دربخش روش ها يا ارجاع آنها به ضميمه، اطمينان حاصل كنيد. تعداد و اندازه جدولها و نمودارها را به حداقل برسانيد و در صورت امكان اندازه ي آنها را طوري تنظيم كنيد كه بدون نياز به برگرداندن كتاب به پهلو بتوان آنها را خواند و به شدت از گستردنشان در دوصفحه خودداري نماييد. از بخشهاي فرعي زيادي استفاده نكنيد؛ فقط ارجاعات تاريخچه اي مرتبط را بگنجانيد.
در بخش آغازين پايان نامه، در مكاني مناسب، توضيحات و تعاريف واژگان تخصصي، اختصارات يا علائم استفاده شده را ارائه نماييد. مطمئن شويد كه اين توضيحات براي افراد غير تخصصي، مثل دانشجويان جديدي كه مي خواهند اين پژوهش را انجام دهند، مناسب است.
توجه ويژ هاي به چكيده پايان نامه داشته باشيد. موفقيت شما در هرچه بهتر نشان دادن جلوه نخست پايان نامه به خواننده، بستگي به اين قسمت دارد. همچنين به خاطر داشته باشيد كه اين قسمت احتمالا در سيستم بازيابي اطلاعات ذخيره مي شود بنابراين بايد مشتمل بر جزئيات كافي براي بيان اهميت كارتان باشد.
ضوابط كلي نگارش پايان نامه
در تهيه و  نگارش پايان نامه رعايت اين نكات الزامي است:
  • مطالب ارائه شده در چارچوب موضوع پژوهش باشد و از ارائه مطالب متفرقه خودداري شود.
  • مطالب بايد ساده و روان و قابل فهم باشد.
  • هر فصل بايد حاوي مقدمه و نتيجه گيري باشد.
  • از تكرار داده ها و نتايج، به صورت موازي در قالب جدول و نمودار خودداري شود. تعداد صفحات اصلي پايان نامه براي دانشجويان كارشناسي ارشد حداكثر 150 صفحه و دكتري تخصصي حداكثر 250 صفحه باشد.در صورت صلاحديد استاد راهنما و تصويب شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده تعداد صفحات مي تواند افزايش يابد.
پایان نامه ارشد به طورکلی باید شامل ایده  نو و مطلب به روز باشد و حجم مطالب استفاده شده بیشترین ارزش و اعتبار را داشته باشد. دانشجوی ارشد باید توقع بالایی از خود و پایان نامه ای که قرار است ارائه بدهد داشته باشد. به دلیل اینکه بسیاری از دانشجویان از ساختار پایان نامه آگاهی لازیم را ندارندو همچنین عده زیادی از دانشجویان شاغل هستند و فرصت کافی برای گردآوری اطلاعات رو ندارند ما به شما مشاوره رایگان مشاوران برتر را پیشنهاد می کنیم. متخصصین مجرب ما آماده انجام پایان نامه ارشد و دکتری شما دانشجویان عزیز هستند.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر